Список документов

 

Перелік документів Позичальника 2:

 • Громадянський паспорт Позичальника та паспорт дружини/чоловіка Позичальника (всі сторінки з інформацією);
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру Позичальнику та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру дружині/чоловіку Позичальника;
 • Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини (за наявності);
 • Довідка  з місця роботи Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника (згідно стандартів ДПА), засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника та нараховану заробітну плату за останні 6 місяців;
 • Документи, що підтверджують інші доходи Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларація про доходи на останню звітну дату;
 • Оригінали документів, що підтверджують право власності на нерухомість або інше майно, вказане Позичальником в Анкеті-Заяві;
 • Договір про банківський вклад (в разі наявності депозитного вкладу в іншому банку);
 • Договір про видачу та обслуговування міжнародної платіжної картки або офіційна довідка з банку з оборотами по картковому рахунку за  останні 3 місяці (в  разі наявності карткового рахунку);
 • Довідка з іншого банку про наявність кредитного рахунку, з обов’язковим зазначенням дати відкриття рахунку, залишком заборгованості та стану обслуговування боргу та копія кредитного договору, якщо сума кредиту більше 20 000 гривен (в разі наявності кредиту);
 • Заява (встановленого Банком зразка) від  Позичальника про відсутність фактичних сімейних відносин - надається у випадку відсутності штампа про реєстрацію шлюбу в паспорті Позичальника. У випадку перебування у зареєстрованому шлюбі або існування фактичних сімейних відносин, Позичальник надає в банк нотаріально посвідчену згоду (встановленого Банком зразка) від чоловіка/дружини, з яким/якою Позичальник перебуває у зареєстрованому шлюбі або проживає у фактичних сімейних відносинах, на переведення боргу та передачу в заставу Банку рухомого/ нерухомого майна, або його/її особиста присутність під час укладання договорів;
 • У випадку наявності в складі сім'ї Іпотекодавця (у разі надання додаткового забезпечення та/або при зміні власника предмету іпотеки)  малолітніх чи неповнолітніх дітей (далі – «діти»), які не зареєстровані за адресою нерухомості, що є предметом іпотеки, надається:
  • фінансова порука платоспроможної особи чи другого з подружжя
   або
  • форма №3 про реєстрацію дітей за адресою нерухомості, яка не є предметом іпотеки;
  • копія документу, який засвідчує право власності Позичальника/майнового поручителя чи дітей на нерухомість, в якій зареєстровані останні;
 • Нотаріально посвідчена згода батьків на іпотеку у випадку, якщо неповнолітня особа (віком від 14 до 18 років) є власником (співвласником) нерухомого майна, що передається в іпотеку банку;
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру малолітній чи неповнолітній фізичній особі – у   випадку, якщо власником (співвласником) нерухомого майна, що передається Банку в іпотеку є малолітня чи   неповнолітня особа;
 • Дозвіл органу опіки та піклування у випадку якщо: 
  • малолітні (віком до 14 років) чи неповнолітні (віком від 14 до 18 років) діти проживають за адресою місцезнаходження нерухомого майна, що належить Позичальнику 1 чи якщо малолітні чи неповнолітні діти є власниками (співвласниками) нерухомого майна, що відчужується;
  • малолітня чи неповнолітня особа є власником/співвласником нерухомого майна, що передається в іпотеку Банку чи проживає за місцезнаходженням нерухомого майна, що передається в іпотеку Банку;

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ НА ПРЕДМЕТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, В РАЗІ ЗМІНИ ВЛАСНИКА ЗАСТАВНОГО МАЙНА

1. Документи на предмет застави – рухоме майно

 • Постійне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я діючого Позичальника 1.

2. Документи на предмет іпотеки - житлову нерухомість

 • Правовстановлюючий документ на нерухомість з відміткою БТІ про реєстрацію чи з видачею витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
 • Технічний паспорт на предмет іпотеки.
 • Витяг з Державного реєстру правочинів (у випадку набуття права власності на нерухомість з 18.08.2004 року).
 • Витяг з реєстру прав власності на предмет іпотеки (довідка-характеристика БТІ).
 • Довідка із ЖЕКу про кількість зареєстрованих (прописаних) осіб за адресою місцезнаходження предмету іпотеки. 
 • Будинкова книга (у разі, якщо іпотекою виступатиме індивідуальний житловий будинок).
 • Звіт про незалежну експертну оцінку вартості предмету іпотеки, що оформлюється в іпотеку банку.
 • Витяг із Державного реєстру заборони відчуження нерухомого майна про відсутність (наявність) заборони відчуження – надається нотаріусом в день підписання і нотаріального посвідчення договору іпотеки.
 • Витяг із Державного реєстру іпотек про відсутність (наявність) інформації в реєстрі іпотек - отримується нотаріусом в день підписання і нотаріального посвідчення договору іпотеки.
 • Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про відсутність податкової застави.
  (оригінал залишається у нотаріуса, до Банку надається копія).
 • Документи, щодо оренди нерухомості - за умови існування оренди.

Застереження: Якщо до складу предмету іпотеки входить і земельна ділянка, необхідно надати:

 • Документи, що підтверджують право власності Іпотекодавця на земельну ділянку (Державний акт чи інший документ).
 • Довідка з районного відділу земельних ресурсів щодо нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (бажано).
 • Довідка про відсутність/наявність споруд на земельній ділянці, що надається БТІ/регіональним структурним підрозділом ДЗК/районним відділом земельних ресурсів. 
 • Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки (в 2-х екземплярах).
 • Договір оренди/суборенди, що пройшов державну реєстрацію (якщо земельна ділянка знаходиться в оренді (суборенді).
 • Витяг із Державного реєстру заборони відчуження нерухомого майна про відсутність (наявність) заборони відчуження – надається нотаріусом в день підписання і нотаріального посвідчення договору іпотеки.
 • Витяг із Державного реєстру іпотек про відсутність (наявність) інформації в реєстрі іпотек - отримується нотаріусом в день підписання і нотаріального посвідчення договору іпотеки.
 • Витяг з бази данних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, що надаються регіональними філіями Центру ДЗК, а у випадку технічної неможливості його отримати (відсутніть філії Центру ДЗК в регіоні), надається Довідка з районного відділу земельних ресурсів щодо встановлених обтяжень та обмежень земельної ділянки.
 • Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про відсутність податкової застави.
  (оригінал залишається у нотаріуса, до Банку надається копія).

Застереження: Строк дії договору оренди/суборенди повинен бути не менше строку дії кредитного договору. Якщо строк дії договору оренди/суборенди менше строку дії кредитного договору, в кредитному договорі необхідно передбачити зобов’язання позичальника, у визначений Сторонами кредитного договору строк, забезпечити укладання нового договору оренди/суборенди або оформити земельну ділянку у власність позичальника після закінчення строку дії договору оренди/суборенди.