Звертаємо Вашу увагу, що анкетні дані треба вносить лише українською мовою!

Поля, позначені символом * обов'язкові для заповнення


1. Особисті даніПрізвище*

Ім'я*

По-батькові*

Паспорт: серія*

Паспорт №:*

Ким виданий:*

Дата видачі паспорта*

Выбрать дату в календаре

Громадянин України*

Дата народження*

Выбрать дату в календаре

Ідент. №:*

Місце народження
(місто, село, смт.) *

2. Адреса реєстрації (прописки)

Індекс*

Місто*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

3. Фактична адреса проживання (якщо не співпадає з адресою реєстрації)

Індекс*

Місто*

Вулиця*

Будинок*

Квартира*

Тут проживаєте з:*

з: Выбрать дату в календаре

по: Выбрать дату в календаре

За місцем проживання Ви: *

4. Контактна інформація

Домашній телефон
в форматі 80ХХ ХХХ ХХ ХХ)*

Телефон за місцем реєстрації
в форматі 80ХХ ХХХ ХХ ХХ)*

Робочий телефон
в форматі 80ХХ ХХХ ХХ ХХ)*

Мобільний телефон
в форматі 80ХХ ХХХ ХХ ХХ)*

Приблизна дата початку користування мобільним зв'язком: з*

року

Адреса електронної пошти

5. Освіта

Освіта*

Назва закладу*

Спеціальність*

Відношення до війської служби*

6. Сімейний стан


Ви*

Прізвище чоловіка/дружини

Ім'я чоловіка/дружини

По-батькові чоловіка/дружини

Дата народження чоловіка/дружини

Выбрать дату в календаре

Кількість дітей

7. Відомості про роботу

Ви*

Стаж роботи на цьому підприємстві

Назва підприємства
за реєстром

Фактична адреса підприємства

Форма власності

Досвід роботи підприємства на ринку

років

Ваша посада

Наявність філій в Україні

Кількість співробітників (орієнтовно)

Вид діяльності підприємства

8. Параметри кредиту

Ціль отримання кредиту
якщо "Інше" – вкажіть нижче, з якою метою Ви бажаєте отримати кредит
*


Строк, на який Ви бажаєте отримати кредит

місяців

Відсоткова ставка (на місяць)

% (фіксована)

Бажана сума кредиту *

гривень\-ні

Форма видачі кредиту

9. Фінансові дані

Вкажіть розмір Вашого щомісячного підтвердженого доходу*

грн. коп.

Чи є у Вас платіжна картка*

Тип картки

Назва картки

Чи є у вас рахунки в інших банках
якщо "в іншому банку" – вкажіть його назву


Якщо маєте депозитний рахунок, вкажіть суму депозиту (еквіваленту у гривнях)

Відсоткова ставка по депозиту

10. Ваша власність

Будинок

Тип

Загальна площа

Адреса розташування

Тип володіння власністю


Вартість

Квартира

Тип

Загальна площа

Адреса розташування

Тип володіння власністю


Вартість

Земельна ділянка

Тип

Загальна площа

Адреса розташування

Тип володіння власністю


Вартість

Автомобіль

Тип

Марка

Модель

Тип володіння власністю


Вартість

11. Кредитна історія

Чи звертались Ви раніше стосовно отримання кредиту?*

Чи отримали Ви тоді кредит?

Банк, в якому Ви отримали кредит
якщо "в іншому банку" – вкажіть його назву


Якщо на даний момент Ви маєте зобов’язання за отриманими раніше кредитами, або вже погашені кредити, Банк може звернутись до Вас з проханням про надання підтверджуючих документів.

12. ЗАЯВА НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ в ЗАТ "Американська компанія страхування життя АІГ Життя"

Я розумію та погоджуюсь, що підписуючи цю заяву на страхування, я буду виступати страхувальником й застрахованою особою за Договором Страхування життя позичальників споживчих кредитів отриманих в OTP Bank, а OTP Bank–вигодонабувачем відповідно до Договору Страхування.

Далі, я погоджуюсь, що Договір Страхування набере чинності після сплати мною Страхової Премії в повному обсязі. Цим я чітко заявляю і безумовно погоджуюсь, що Договір Страхування не буде застосовуватися до наслідків хвороб або нещасних випадків, які виникли до укладення Договору Страхування. Я також розумію, що мій вік на дату складання Договору страхування повинен бути в межах 18 та 60 років (мінус кількість років позики, в зв’язку з якою укладається Договір Страхування), при цьому заявляю, що мій вік є таким, що відповідає вказаній вище вимозі. Надаю свою згоду на те, що в процесі опрацювання моїх особистих даних Страховик може надсилати ці дані до своїх регіональних відділень або до перестрахової компанії, які знаходяться за кордоном, з метою отримання їхнього погодження.

Моя незгода з умовами, запропонованими Страховиком буде вважатись скасуванням Заяви на укладання Договору Страхування з мого боку. Така моя відмова має бути висловлена в письмовій формі і у відповідних випадках вона буде означати не тільки скасування Заяви на укладання Договору Страхування з мого боку, але й мою відмову від Договору Страхування. Я, який нижче підписався Страхувальник, цим заявляю, що мені відомі Правила добровільного страхування життя громадян ЗАТ "Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя", Програми страхування основних та додаткових ризиків, я їх зрозумів(ла) та погоджуюсь з ними.Підтверджую що на момент підписання цієї заяви я є резидентом України та не є громадянином США/платником податків США.

Я надаю право будь-якому лікарю, лікарні, клініці, надавачу медичних послуг, страховій компанії або будь-якій іншій компанії, закладу, будь-якій іншій особі, яка має який-небудь запис або інформацію про мене, надати Страховику повну інформацію, включаючи копії записів про будь-які хвороби або нещасні випадки, будь-яке лікування, дослідження, обговорення або госпіталізацію, а також про мою зайнятість. Будь-яка фотокопія цього дозволу повинна бути правомірною як і оригінал копії; та що не розкриття будь-якого істотного факту, відомого мені, або подання мною неправдивої інформації може призвести до недійсності Договору Страхування.

Страхові випадки по договору страхування

Тариф

Смерті Застрахованої Особи внасладок нещасного випадку або хвороби

1,99 від суми кредиту

Постійної Повної Непрацездатності Застрахованої Особи внасладок нещасного випадку або хвороби

13. Для клієнта

Підтверджую, що я погоджуюсь з усіма пунктами даної анкети та вся надана мною інформація вірна. Зобов'язуюсь повідомити про всі зміни щодо зазначеної в анкеті інформації. Не заперечую, щоб Банк перевірив надану мною інформацію. Підписанням цієї анкети-заяви підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному об’ємі інформацію передбачену п. 2 ст. 11 Закону України „Про захист прав споживачів” від 01.12.2005 р.

Список Документів, необхідних для отримання кредиту

A

B

C

D

E

F

Громадянський паспорт

Номер платника податків

Довідка з місця роботи про нараховану та виплачену заробітну плату за останні 12 місяців

Копія трудової книжки

Документи, що підтверджують право володіння активами

Довідка про кредитную історію

При сумі кредиту від 15 000 грн. включно, інформація зазначена в пункті 10, має бути документально підтверджена.

Банк має право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин.